Buylogic har svært kompetent personell med lang erfaring på strategisk nivå. Vi kan bidra som rådgivere og ressurspersoner innenfor fagområdet.

Les mer

Tjenesten dekker alle oppgaver relatert til planlegging, endringsledelse, strategi, forespørsel, evaluering, forhandling, tildeling, oppfølging, leverandør ledelse og endring av inngåtte kontrakter.

Les mer

Procurement er et samlebegrep for anskaffelse av varer og tjenester til best mulig total kost når det gjelder kvalitet, kvantitet, tid og sted. Dette inkluderer hele anskaffelsesprosessen fra behovet oppstår til faktura er betalt – Purchase to Pay (P2P). Vi har bemanning innen dette fagområdet i kategorien junior til senior, og avstemmer behov sammen med kunde.

Les mer

Løsningen ivaretar behovet for ikke-strategiske/daglige rutine innkjøp. Vi er en profesjonell leverandør i prosessen fra behov oppstår frem til betaling.

Les mer

Buylogic har etablert et uavhengig Innkjøpshus som kan ivareta alle de ikke strategisk/daglige rutine innkjøp på materiell og tjenester for våre kunder.

Les mer

Tjenesten omfatter rådgivning, materiellplanlegging, koordinering, systematisering og utkall/mobilisering av materialbehov til produksjon/drift og boring.

Les mer

Viktigheten av høy Master Data kvalitet!

De fleste selskapene med store tekniske anlegg som prosessanlegg, fabrikker eller maskiner og utstyr har utfordringer relatert til dårlig kvalitet på sine EAM og CMMS data. Typisk har disse selskapene heller ingen effektiv metode for å måle kvalitet, reparere eller oppdatere sine Master Data.

Å gjennomføre et Master Data oppdaterings prosjekt ved hjelp av solide systemer og metoder kan fikse de fleste problemer og spare verdifull arbeids,- og engineering tid i mange år fremover.

Buylogic samarbeider med det Kanadiske selskapet HubHead Corp., som har utviklet NRX AssetHub, en unik Software spesielt utviklet for anleggs intensiv industri. I systemet kan man visualisere, bygge, editere, organisere, godkjenne og etablere material data for Enterprise Asset Management (EAM) og Cumputerized Maintenance Management Systems (CMMS) med svært høy kvalitet. HubHead og Buylogic er eksperter innen fagfeltet Master Data kvalitet.

For mer informasjon om hvordan man enkelt og effektivt styrer et Master Data oppryddings prosjekt, vennligst ring;

Buylogic AS v/ Per Ove Stålesen, Mob.+47 907 71 494 eller via e-post: pos@buylogic.no

 


Hvorfor benytte seg av Buylogic sine tjenester innen Supply Chain Management?

Målet vårt er å optimalisere verdiskaping gjennom en samordning av alle aktiviteter innenfor innkjøp, kontrakt og logistikk. Faget Supply Chain Management er et virkemiddel som gir konkurransefordeler i form av mer fornøyde kunder, riktigere internt fokus og bedre bunnlinje. I tillegg til rådgivning og konsulent tjenester, tilbyr Buylogic et uavhengig Innkjøpshus hvor vi kan ivareta alle ikke strategiske/daglige rutine innkjøp av varer og tjenester for kunden.