Buylogic har svært kompetent personell med lang erfaring på strategisk nivå. Vi kan bidra som rådgivere og ressurspersoner innenfor fagområdet.

Les mer

Tjenesten dekker alle oppgaver relatert til planlegging, endringsledelse, strategi, forespørsel, evaluering, forhandling, tildeling, oppfølging, leverandør ledelse og endring av inngåtte kontrakter.

Les mer

Procurement er et samlebegrep for anskaffelse av varer og tjenester til best mulig total kost når det gjelder kvalitet, kvantitet, tid og sted. Dette inkluderer hele anskaffelsesprosessen fra behovet oppstår til faktura er betalt – Purchase to Pay (P2P). Vi har bemanning innen dette fagområdet i kategorien junior til senior, og avstemmer behov sammen med kunde.

Les mer

Løsningen ivaretar behovet for ikke-strategiske/daglige rutine innkjøp. Vi er en profesjonell leverandør i prosessen fra behov oppstår frem til betaling.

Les mer

Buylogic har etablert et uavhengig Innkjøpshus som kan ivareta alle de ikke strategisk/daglige rutine innkjøp på materiell og tjenester for våre kunder.

Les mer

Tjenesten omfatter rådgivning, materiellplanlegging, koordinering, systematisering og utkall/mobilisering av materialbehov til produksjon/drift og boring.

Les mer

Ny Innkjøpstjeneste - Kutt dine kostnader på innkjøp og spar store penger!

Buylogic lanserer nå en ny Innkjøps-Portal som sikrer din bedrift smartere og billigere innkjøp. Portalen gir alle kunder ubegrenset tilgang til våre fremforhandlede avtaler innen drift, operasjon og administrasjon.

NY INNKJØPSTJENESTE – LES MER

 


Hvorfor benytte seg av Buylogic sine tjenester innen Supply Chain Management?

Målet vårt er å optimalisere verdiskaping gjennom en samordning av alle aktiviteter innenfor innkjøp, kontrakt og logistikk. Faget Supply Chain Management er et virkemiddel som gir konkurransefordeler i form av mer fornøyde kunder, riktigere internt fokus og bedre bunnlinje. I tillegg til rådgivning og konsulent tjenester, tilbyr Buylogic et uavhengig Innkjøpshus hvor vi kan ivareta alle ikke strategiske/daglige rutine innkjøp av varer og tjenester for kunden.