18.2.2016

I2P – P2P – S2P

Buylogic spisser sitt budskap og tilbyr en ren «Skaffetjeneste» . Hvorfor benytte handelshus eller forhandlere som har fokus på å levere sitt eget sortiment når en profesjonell innkjøpsorganisasjon kan utføre arbeidet?

Postage Stamp Norway 1999 Atlantic Cod, Fish

I2P     Invoice to Pay
Fakturaer uten PO. Leverandør ikke registrert i leverandørregisteret. Engangs leverandør man ikke ønsker å registrere. Buylogic håndterer leverandøren, sikrer kreditnota, mottar ny faktura og sørger for rett oppgjør til leverandør.

P2P    Purchase to Pay
En person i bedriften har vært i kontakt med aktuell leverandør og mottatt tilbud. Buylogic kvalitets sikrer og ferdigforhandler betingelser så som vare/tjeneste kostnad, leverings betingelser, frakt, emballasje, dokumentasjon og andre relevante og nødvendige forhold. 

Buylogic plasserer bestilling til leverandør, expediter og sørger for levering samt rett oppgjør til leverandør.

S2P    Source to Pay
Behovet er definert og Buylogic har mottatt tilstrekkelig kravspesifikasjon ogunderlag for å gjennomføre en full forespørsel til utvalgte leverandører. Buylogic evaluerer og innstiller leverandør, plasserer bestilling, expediter og sørger for levering samt rett oppgjør til leverandør.

 

HVORFOR redusere antall leverandører

  • Reduserte transaksjonskostnader
  • Reduserte faktura feil
  • Økt kvalitet
  • Økt leveringsdyktighet
  • Økt mulighet for leverandør integrasjon

 

 


Kontakt: Per Ove

Per Ove Stålesen

CEO
Mobil: +47 90 77 14 94
Mail: pos
@buylogic.no