Om oss

Buylogic er et uavhengig kompetansehus som leverer tjenester innen Supply Chain Management.

Målet er å optimalisere verdiskaping gjennom en samordning av alle aktiviteter innenfor innkjøp, kontrakt og logistikk.

Faget Supply Chain Management er et virkemiddel som kan gi kunden konkurransefordeler i form av mer fornøyde kunder, riktigere internt fokus og bedre bunnlinje.

I tillegg til rådgivning og konsulent tjenester, tilbyr Buylogic et uavhengig Innkjøpshus hvor vi ivaretar hele, eller deler, av kundens anskaffelsesprosess for daglige rutine innkjøp. Vi jobbber fra egne eller kundens lokaler. Vi bruker et effektivt Purchase to Pay (P2P) system som heter Proactis. Vi har også meget god erfaring fra de mest kjente og brukte ERP systemer.

Vi har flere dyktige medarbeidere, alle fast ansatt. Vår kompetanse er basert på relevant utdanning, erfaring, relasjonelle ferdigheter, analyse, prosess- og kundeforståelse. Våre ansatte har kompetanse fra junior til senior-/rådgivningsnivå. Vi er fleksible, redelige og leverer kvalitet i henhold til ISO–standard.

Kontakt

Per Ove Stålesen
General Manager
Mobil: + 47  907 71 494
Mail: pos@buylogic.no