Supply Chain Management

Buylogic er bygget opp om Supply Chain Management og prosessen dette fagfeltet dekker. Vi har fokus på å finne den mest optimal løsningen for å flytte produkter fra leverandør til sluttkunde.

I de senere år har Supply Chain Management fått en prioritet innenfor selskapet på et mer strategisk nivå i forhold til vekst og inntjening. Vår rolle inn i markedet er som et faghus, et kompetansehus som gir råd og stiller med utfører.

Vi har stor fokus på å bygge opp kompetanse hos våre konsulenter. Dette gjøres i fagfora, gjennom eksterne og interne kurs og utdanning samt aktiv oppfølging. Buylogic er bemannet av håndplukkede personer innen fagområdet Supply Chain Management, vi snakker logistikk, innkjøp og kontraktsadministrasjon.

Kontakt

Per Ove Stålesen
General Manager
Mobil: + 47 907 71 494
Mail: post@buylogic.no