Logistics

Tjenesten omfatter rådgivning, materiellplanlegging, koordinering, systematisering og utkall/mobilisering av materialbehov til produksjon/drift og boring.

Våre medarbeidere koordinerer behov med organisasjon onshore/offshore, leverandører, innkjøpsavdeling og supplybaser. Koordinatorene er sentrale i arbeidet med å finne smarte og smidige løsninger, dvs. logistikk som ikke påvirker daglige operasjoner negativt.

Vi oppnår dette ved fokus på:
– godt samarbeid og kommunikasjon med alle involverte parter
– god planlegging
– proaktiv, fleksibel og løsningsorientert atferd

Buylogic kan også bidra som rådgivere for å få på plass prosedyrer og prosesser innenfor logistikk, og utføre studier for å kartlegge forbedringstiltak som vil redusere bedriftens kostnader.

Kontakt

Inge Iversen Ovedal
Sr. Logistics Advisor
Mobil: +47 924 80 524
Mail: iio@buylogic.no