Procurement

Procurement er et samlebegrep for anskaffelse av varer og tjenester til best mulig totale kost når det gjelder kvalitet, kvantitet,tid og sted. Dette inkluderer hele anskaffelsesprosessen fra behovet oppstår til faktura er betalt – Purchase to Pay (P2P). Vi har bemanning innen dette fagområdet i kategorien junior til senior, og avstemmer behov sammen med kunde.

Katalogbearbeiding
Vi oppretter og vedlikeholder elektroniske varekataloger både på egne og kunders vegne. Dette gjøres bl.a. for å optimalisere innkjøpsprosessen, standardisere materiell, inngå gunstige rammeavtaler med faste betingelser, unngå avvik på levering og faktura, ha kontroll på lagerbeholdning, samt forbedre transaksjonshistorikken. Oppdaterte kataloger er en forutsetning for å redusere de totale anskaffelseskostnadene, samt sikre rett kvalitet og levering til avtalt tid.

Kontakt

Per Ove Stålesen
CEO
Mob: +47 907 71 494
Mail: pos@buylogic.no