Supply Chain Strategy

Buylogic har svært kompetent personell med lang erfaring på strategisk nivå innenfor Supply Chain Management. Dette gir dem mulighet til å bidra i vurderingene av følgende:

• Er prosessene i Supply Chain Management optimale?
• Brukes tid og penger på det som gir best avkastning for bedriften?
• Har bedriften en Supply Chain Management-struktur?
• Er kunnskap og kompetanse den rette i forhold til oppgavene som skal utføres?
• Dekker rammeavtalene kundens egentlige behov?
• Er det store verdier som kjøpes utenom rammeavtaler?
• Er det skjulte utfordringer som hindrer smidige prosesser?

Buylogic tilbyr SCM Kostnadsstudie for å kartlegge forbedringstiltak som vil bidra til redusering av kostnader i kundens verdikjede.

Våre konsulenter kan også bidra som rådgivere i forhold til innkjøpssystem eller som ressurs i en intern arbeidsgruppe/avdeling.

Kontakt

Per Ove Stålesen
CEO
Mobil: +47 907 71 494
Mail: pos@buylogic.no