Innkjøpshus – Kunde

Denne løsningen ivaretar behovet for ikke-strategiske/daglige rutine innkjøp. Vårt fokus er å være en profesjonell leverandør i prosessen fra behov oppstår frem til betaling. Det gjør at kunden kan flytte sine ressurser lenger inn i egen verdikjede. Tjenesten passer for bedrifter som ikke ønsker å bruke ressurser på noe som ligger utenfor kjernevirksomheten. Avgrensningen i forhold til omfang og nivå er det helt opp til kunden å definere.

Dette er en tjeneste for kunder som ønsker å bruke eget innkjøpssystem, egne rammeavtaler og egne prosedyrer. Ved en slik løsning vil direkte og indirekte internkostnader kunne flyttes fra fast kost til variabel leveransekost.

Tjenesten utføres i Buylogic sine lokaler. Vi utarbeider et avbeidsomfang som ivaretar kundens behov, forventinger og krav. Personell som utfører tjenesten har lang og relevant erfaring fra flere bransjer, men med hovedvekt på olje- og gassindustrien, de kjenner både leverandørmarkedet og driftsmessige utfordringer.

Kontakt

Per Ove Stålesen

CEO
Mobil: +47 90 77 14 94
Mail: pos@buylogic.no