Innkjøpshus

Buylogic har etablert et uavhengig Innkjøpshus som kan ivareta alle de ikke strategiske/daglige rutine innkjøp på materiell og tjenester for våre kunder. Innkjøpshuset innehar flere løsnings modeller som skreddersys for hver enkelt kunde. Målet er å profesjonalisere og optimalisere Purchase to Pay (P2P) prosessen i sammen med kunden. Avtaler, innkjøp og kommunikasjon mot leverandørmarkedet gjøres gjennom Buylogic. Kundene gis tilgang til våre fremforhandlede avtaler innen drift, operasjon og administrasjon, hvor priser er basert på storforbruk.

Fordeler ved Innkjøpshus

• Tjenesten kan ivareta alle de ikke strategiske/daglige rutine innkjøp på materiell og tjenester for våre kunder. Løsningen gir kundene mulighet til å fokusere på egen kjernevirksomhet, og forbedre sine strategiske innkjøp som igjen gir store besparelser for kunden. I tillegg vil kunden redusere sine kostnader gjennom reduksjon av antall leverandører og antall faktura, økt bruk av artikkelkataloger, samt mindre avvik på faktura og levering.

• Kundens behov bestemmer kompleksitet, omfang, arbeidsmetodikk, ansvarsforhold osv. Et bredt fagmiljø med ulik kompetanse gir fleksibilitet til kundens varierende behov.

Kontakt

Per Ove Stålesen
CEO
Mobil: + 47 907 71 494
Mail: pos@buylogic.no