Verdiene våre

En helstøpt Buylogic-medarbeider kjennetegnes av de fire verdiene nedenfor. De røper en kultur vi dyrker og er stolte av.

Handlekraftig
Vi ser og handler. Synliggjør og skisserer løsninger. Vi tør å utfordre, og gjennomfører alltid som avtalt når valget er tatt.

Ansvarlig
Vi forholder oss til satte rammer. Det vi starter, det avslutter vi. Vi følger opp avvik og setter inn tiltak.

Troverdig
Vi er ryddige og redelige. Tilbyr fullt innsyn i våre prosedyrer og vår leveranse. Vi leverer optimalt fordi vi kjenner kundenes utfordringer.

Tilpasningsdyktig
Vi er trygge på faget, ydmyke for andres metoder og opptatt av å lære. Vi adopterer kundens prosesser og prosedyrer på en smidig og respektfull måte.

Kontakt

Per Ove Stålesen
CEO
Mobil: + 47 907 71 494
Mail: pos@buylogic.no